Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 198)(indskriftid: 198)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Rønninge-sten

Fundomstændigheder:
Omtalt af Skonvig o. 1627. Den sad da i en *stenbro, men skulle ifølge traditionen være flyttet fra en høj. Efter at have været forsvundet blev den i 1853 fundet ved nedrivning af et hus i Kerteminde og atter benyttet som grundsten i en anden bygning, men udtaget og opstillet på den gamle kirkegård i Kerteminde. Senere flyttet derfra til Rønninge.

Opbevaringssted: Rønninge Kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i flere omgange.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 56

Datering: 900-950

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Odense (Amt), Åsum (Herred), Rønninge (Sogn). Nr.: 080808

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 104 cm

Bredde: 62 cm

Tykkelse: 63 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden i stenens tidligere position. Bredden og tykkelsen er målt de største steder.


Litteraturhenvisning(er):


Magnus Källström. 2013 [2014] (2014): Vad betyder Rauðumskialdi på Rønningestenen DR 202? Studia Anthroponymica Scandinivica - Tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Årgang 31, 2013 p. 48-57. Swedish Science Press, Uppsala


Stikord:


Stenbro

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 30

Dansk oversættelse:
Sote satte denne sten efter Elev, sin broder, søn af Asgot med det røde skjold [eller det røde modersmærke].

English translation:
Sóti placed this stone in memory of Eileifr, his brother, Ásgautr Red-shield's son (or son of Asgautr with the red birthmark).

Transskription:
Sōti satti stæin þannsi æft Æilæif, brōður sinn, sun Āsgauts Rauðumskialda.

Translitteration:
suti : sati : stain : þansi : aft | ailaif : bruþur : sin : sun : ąskaus | rauþum : skialta

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Muligvis ristet af samme Sote, som har ristet Tryggevælde-stenen og signeret Glavendrup-stenen. Magnus Källström har i 2014 overbevisende argumenteret for, at tilnavnet rauðumskildi sigter til udseende og snarest betegner et rødt modersmærke (naevus flammeus).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 3,7-13 cm

Skilletegnstype(r): Kort vertikal streg.

Skriftordning: Bustrofedon begyndende nedefra fra venstre hjørne.

Indskriftplacering:
På den ene side af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 202

DRM-nr.: III, 10