Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 38)(indskriftid: 38)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Randbøl-sten

Alternativ titel: St. Rygbjerg-stenen

Fundomstændigheder:
I begyndelsen af december 1874 kløvede en stenhugger en stor sten, der lå halvt nedsunket på en sandbanke. Han fik stykkerne op af hullet, opdagede at der var skrift på undersiden og indberettede sagen til Vejle amtshus. Under stenen blev truffet et skelet, antagelig af en kvinde, som blev undersøgt i København og atter nedgravet paa stedet.

Opbevaringssted: Opstillet på sin oprindelige plads.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 3208:11

Sb-nr.: 145

Datering: 900-970

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk samt kontekstuel datering.

Fundsted: Vejle (Amt), Tørrild (Herred), Randbøl (Sogn). Nr.: 170908

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1874

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 185 cm

Bredde: 100 cm

Tykkelse: 30 cm

Oprindelige mål: Stenens oprindelige mål har været ca. 220 cm høj og ca. 1 m tyk.

Tilstand: Stenen blev sprængt i flere stykker, hvoraf nogle af de runeløse blev brugt til vejpæle og de resterende sat sammen igen med cement (jf. foto). Stenen er flere gange blevet restaureret, i 1982-83 blev stenen taget ned for at gennemgå en grundig konservering, derefter blev de 10 brudstykker samlet. Stenen blev genopstillet 1984, forsynet med en ny arkitekttegnet betonsokkel, der klart viser, hvad der er oprindeligt, og hvad der er nyt (Se Vognsen 1992:73;81-89).


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif 1992 (1992): St. Rygbjerg-stenen - et eksempel på restaurering Danmarks Runesten. Runesten i landskabet - en registrant 1 . Skov- og Naturstyrelsen, Søborg


Stikord:


Parallelordning

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 14

Dansk oversættelse:
Tue bryde rejste denne sten efter brydens hustru. Disse stave vil leve meget længe for Thorgunn.

English translation:
Tófi Steward raised this stone in memory of the steward's wife. Very long will these staves live for Þorgunnr.

Transskription:
Tōfi Bryti rēsþi stēn þannsi æft līka brytia. ÞēR stafaR munu Þōrgunni miǫk længi lifa.

Translitteration:
tufi : bruti : risþi : stin : þansi : aft : lika : | brutia : þiR : stafaR : munu : | þurkuni : miuk : liki : lifa :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften benytter personbetegnelsen "liki" om hustruen Thorgunn. Ordet "liki" er egentlig et maskulinumsord, men det kan benyttes om begge køn. Det må være tale om et tilstræbt, stilistisk virkemiddel, at indskriften undlader at nævne navnet på den afdøde før den poetisk udformede afslutning.

Særlige tegn: Lukket hoved på m-runen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11,5-15 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften læses fra venstre mod højre i *parallelordning begyndende nedefra midt på stenen, derefter først venstre og sidst højre tekstbånd.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 40

DRM-nr.: II, 12