Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 110)(indskriftid: 110)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Randers-sten 1

Fundomstændigheder:
Tegning (Albret Holst) i præsteindberetningen 1623. Både Holst og Skonvig nævner en sten i Randers foran en dør. Denne sten blev af Stadfelt i 1804 identificeret som identisk med en runesten uden for huset nr. 5 i Storegade. Der er dog nogen uenighed om hvorvidt denne sten er identisk med den sten som Worm og Holst omtaler (Lis Jacobsens afvisning af at identificere Worms Randers-sten med den af Stadfelt fundne (DR sp. 589), kritiseres af Moltke i 1958). Den i 1804 fundne sten blev optaget i slutningen af 1840'erne.

Opbevaringssted: Udstillet i Museum Østjylland i Randers.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i fortorv.

Ejerinstitution: Museum Østjylland, Randers
Stemannsgade 2
8900 Randers

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Støvring (Herred), Randers (Sogn). Nr.: 140908

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1623/1804

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 120 cm

Bredde: 67 cm

Tykkelse: 39 cm

Oprindelige mål: Bredden og tykkelsen er målt de største steder.

Tilstand: Stenen har ligget med den ene runeside opad så længe, at runerne på denne side er forvitret fuldstændigt.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 59

Dansk oversættelse:
Spurv(?) rejste denne sten efter ..., en meget *god *thegn.

English translation:
Spǫrr raised this stone ..., a very good þegn.

Transskription:
Spǫrr rēsþi stēn þessi ... ... (?)sīna (?)miǫk/Miūk ... ... harða gōðan þegn.

Translitteration:
Side A [sbau(r) : r(i)sþi : stain : þ(a)si : u-- ...aba : sina : miuk : ---- : -----] Side B r : hrþa : kuþan : þign :

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
De bevarede tegninger tillader iflg. DR ikke en rekonstruktion. Runerne 'miuk' angives som sikre og er da formentlig adverbiet miǫk eller evt. tilnavnet Miūkr.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-14,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre, nedefra og op. Den nu forvitrede indskriftdel har, ifølge tegning, været konturordnet med start i nedre venstre hjørne.

Indskriftplacering:
Den forvitrede indskriftdel har været på stenens ene bredside, den bevarede del af indskriften er på denne bredsides højre smalside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 115

DRM-nr.: II, 53