Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 111)(indskriftid: 111)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Randers-sten 2

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget ved nedbrydning af et gammelt hus i Randers. Den var i to stykker ved udtagningen.

Opbevaringssted: Museum Østjylland i Randers.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt til bygningselement i hus.

Ejerinstitution: Museum Østjylland, Randers
Stemannsgade 2
8900 Randers

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering

Fundsted: Randers (Amt), Støvring (Herred), Randers (Sogn). Nr.: 140908

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1910

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 130 cm

Bredde: 60 cm

Tykkelse: 31 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er målt på det største sted.

Tilstand: Stenen er fundet i 2 stykker som nu er føjet sammen. Nogle af runerne yderst på stenen er beskadiget eller væk.


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 60

Dansk oversættelse:
Toke rejste denne sten efter Thorsten, sin broder, og Inge, sin fader.

English translation:
Tóki raised this stone in memory of Þorsteinn, his brother, and Ingi, his father.

Transskription:
Tōki rēsþi stēn þannsi æft Þōrstēn, sinn brōður, ok Inga, sinn faður.

Translitteration:
tuki : ri(s)-- | -tin : þansi : ift | þurstin : sin | -(r)uþur : nuk | igi : sin : faþu-

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Fejlskrivning: nuk for auk.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 8,5-14 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder i nedre højre hjørne.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 116