Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 129)(indskriftid: 129)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Ravnkilde-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet liggende ved indgangen til kirken med indskriftsiden opad.

Opbevaringssted: På en høj på kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Talrige skålformede fordybninger på bagsiden af stenen.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tærskelsten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Ravnkilde (Sogn). Nr.: 120810

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1859

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 132,5 cm

Bredde: 92 cm

Tykkelse: 33 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden og tykkelsen er målt på det største sted.

Tilstand: Runesiden er meget slidt, og læsningen er omstridt.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 67

Dansk oversættelse:
Asser *landbestyrer, Køges/Kugges(?) søn, ristede disse runer efter 'dronning' Asbod/As[m]od.

English translation:
Ǫzurr Estate-steward, Køgir's(?) son, carved these runes in memory of (his) lady Ásboð/Ásmóð.

Transskription:
Assurr landhirþiR, Køgis(?) sun, rēst rūnaR þessi at Ās[b]ōð/Ās[m]ōð drōttning.

Translitteration:
ąsur lat:hirþiR : | kukis : sun : raist | runar þasi | at ąs-uþ trunik

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Skålgruber på bagsiden af stenen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Bemærk at læsningen og tolkningen er behæftet med stor usikkerhed, fordi runesporene på stenoverfladen er næsten bortslidt.

Læsningskommentar:
Indskriften har været anset for svenskpræget på grund af nylæsningen (i DR) af runar mod ventet runaR og den gennemstregede ansuR-rune, men dette synspunkt må opgives (Lerche Nielsen 2001). Det bemærkes, at en - desværre upubliceret - feltundersøgelse af indskriften i april 2004 har sået kraftig tvivl om de hidtidige læsninger af indskriften. Læsningen af runaR þasi kunne fx slet ikke bekræftes. Om kvindenavnet Ásbóð/Ásmóð henvises til diskussionen i (Peterson 1987).

Tolkningskommentar:
Den traditionelle tolkning, som her er gengivet efter Danmarks Runeindskrifter, afhænger af de tidligere læsninger, som må stærkt betvivles efter en fornyet, men desværre upubliceret undersøgelse i 2004.

Særlige tegn: DR mener at kunne læse to gennemstregede ansuR-runer, men det må dog anses som usikkert.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-18 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: Indskriften består af fire parallelordnede linjer i blandet rækkefølge: Først linje 2 fra højre, så 1, 4 og sidst 3.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 134

DRM-nr.: II, 22