Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 131)(indskriftid: 131)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ravnkilde-teglsten

Alternativ titel: Ravnkilde-sten 3

Fundomstændigheder:
Fundet blandt murbrokker, som kan stamme fra herregården Nørlund?

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Teglsten.

Genstandstypekommentar: Stenen skal være et fragment af en ribbesten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 12647

Datering: 1250-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Ravnkilde (Sogn). Nr.: 120810

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1935

Arkæologisk periode: Yngre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tegl.

Dimensioner: 10 cm

Bredde: 6,7 cm

Tykkelse: 5-5,2 cm

Tilstand: Stenen er et fragment, men runerne er intakte.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 69

Dansk oversættelse:
Peder.

English translation:
Pétr.

Transskription:
Peder.

Translitteration:
peder

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Sen middelalder- eller eftermiddelalderlig indskrift efter runetypologien at dømme.

Læsningskommentar:
Muligvis n-rune for æ ved fejl.

Særlige tegn: p med åbne "poser", t med tre punkter, i hovedstav og under bistavene, gennemstreget e (eller æ) af form som gennemstreget n.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: Ca. 1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
På en af stenens sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 136