Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 734)(indskriftid: 734)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Ribe-amulet

Alternativ titel: Ribe-lyfstav

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning i Grønnegade 15.

Opbevaringssted: Nationalmuseet, udstillingen.

Genstandstype: Amulet.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 2/1955

Sb-nr.: 127

Datering: 1275-1325

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Ribe (Amt), Ribe (Herred), Ribe Domkirke (Sogn). Nr.: 190408

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1955

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Træ.

Underordnet materiale: Fyr.

Dimensioner: 30 cm

Oprindelige mål: Længden er et ca.-mål.

Tilstand: Generelt god, men overfladen er afskrabet på den ene af siderne i den ene ende.


Stikord:


Dobbeltlæsning

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 41

Dansk oversættelse:
Jorden beder jeg vare på (sikre, sørge for) og den høje himmel, solen og Sankt Maria, og selve Gud Drotten, at han låner mig lægehånd og helbredelsestunge, at helbrede "Bævende", når den behøver bod (=helbredelse). Ud af ryg og ud af bryst, ud af legeme og ud af lem, ud af øjne og ud af ører; ud af alt det, hvor ondt kan trænge ind. Sort hedder (en) sten; han står ude i havet. Derpå ligger ni Nød'er (=ulykker). De skal hverken sove eller våge/vågne varmt (=de skal uophørligt plage sygdomsdjævlen), før du får bod for denne [sygdom], for hvem jeg har runet ord at kvæde. Amen. Og det være (=lad det ske). (Moltke 1976). Steenholt Olesen 2007: Jorden beder jeg sørge for og den høje himmel, solen og hellige Maria og selve Gud-Herren, at han vil give mig lægehånd og lægedomstunge til at helbrede {uiuindnæ}, som behøver bod. Ud af ryg og ud af bryst, ud af lægge og ud af lem(mer), ud af øjne og ud af ører, ud af alle de [steder], som ondt kan komme ind i. Sort hedder en sten. Den står ude i havet. Derpå ligger de ni {nouþær}. De skulle hverken sove sødt eller våge roligt, førend du får bod for dette, som jeg gjorde ord imod. Bondi. Amen og det ske!

English translation:
I pray Earth to guard and High Heaven, the sun and Saint Mary and Lord God himself, that he grant me medicinal hands and healing tongue to heal the Trembler when a cure is needed. From back and from breast, from body and from limb, from eyes and from ears, from wherever evil can enter. A stone is called Svartr (black), it stands out in the sea, there lie upon it nine needs, who ... shall neither sleep sweetly nor wake warmly until you pray this cure which I have proclaimed in runic words. Amen and so be it.

Transskription:
Iorþ biþ ak uarþæ ok uphimæn, sol ok santæ Maria ok sialfæn Guþ drottin, þæt han læ mik læknæshand ok liftungæ at liuæ biuianda er bota þarf or bak ok or bryst, or likæ ok or lim, or øwæn ok or øræn, or allæ þe þær ilt kan i at kumæ. Svart hetær sten, han stær i hafæ utæ þær ligær a þe ni nouþær, þær ... skulæ huærki søtæn sofæ æþ uarmæn uakæ førr æn þu þæssæ bot biþær, þær ak orþ at kæþæ ronti. Amen ok þæt se.

Translitteration:
Side A : io=rþ : biþ a=k : ua=rþæ : o=k : uphimæn : so=l : o=k : sa=nt=æ maria : o=k : salfæn : gudrotæn : þæt han : læ mik : læknæs:ha=nd : o=k lif:tuggæ : at= =liuæ Side B uiuindnæ : þær : botæ : þa=rf : or : ba=k : o=k or brRst : or lækæ : o=k or lim : or øuæn : o=k or øræn : or : a=llæ þe : þær : ilt : kan i at Side C kumæ : suart : hetær : sten : ha=n : stær : i : hafæ : utæ : þær : ligær : a : þe : ni : no=uþær : þær : l---r(a) : (þ)en-nþþæþeskulhuærki Side D skulæ : huærki : søtæn : sofæ : æþ : uarmnæn : uakæ : førr æn : þu : þæssa : bot : biþær : þær : a=k o=rþ : at kæþæ : ro=nti : amæn : o=k Side E þæt : se :

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
I indskriften på Side A dobbeltlæses* d-runen i "gudrotæn" så der kan læses "Guþ" og "drottin". r-runen i ronti bør translittereres (r) evt. (b). Af Moltkes mange arkiverede notater, fremgår det at han var usikker på læsningen. Iflg. Steenholt Olesen 2007 bør man læse "bonti" i stedet for "ronti".

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 0,6-0,7 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, Tre punkter.

Skriftordning: Ensrettede linjer.

Indskriftplacering:
På pindens fem sider.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;493