Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 584)(indskriftid: 584)

Stamdata:

Titel: Runemønt, DR Mønt 113

Fundomstændigheder:
Mønttyperne i DR dækker i reglen over flere forskellige mønter med forskellige reversstempler samt stempelidentiske mønter med meget forskellige fundsteder og fundomstændigheder, se Erik Moltkes mere detaljerede fremstilling i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1950 s. 1-56. Se desuden Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, s. 82-85.

Genstandstype: Mønt.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1065-74

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Indskrift(er):

DK nr.: ZZZ

Dansk oversættelse:
Thord ejer mig.

English translation:
Þórðr owns me.

Transskription:
Þorþ[r] á mik.

Translitteration:
þorþ a mik

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mønttypen - Hauberg 39a - knyttes til Roskilde. Indskrifterne er forvansket, og tolkningen her - efter DR er ret usikker.

Læsningskommentar:
Bemærk at formen i feltet ”translitteration” ikke modsvarer mønten/mønternes faktiske runeindskrift(er), men derimod afspejler den normaliserede form af møntmesterens navn, som er anvendt i Danmarks Runeindskrifter. I Moltke 1950 forefindes fuldstændige translitterationer, jf. henvisning(er) under ”Andet nr.”.

Tolkningskommentar:
Umarkeret nominativs -r.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: M113 (= DR Mø. 113)

Andet nr.: Moltke 1950: nr. 409-416