Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 474)(indskriftid: 1196)

Stamdata:

Titel: Runemønt, DR Mønt 4

Fundomstændigheder:
Mønttyperne i DR dækker i reglen over flere forskellige mønter med forskellige reversstempler samt stempelidentiske mønter med meget forskellige fundsteder og fundomstændigheder, se Erik Moltkes mere detaljerede fremstilling i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1950 s. 1-56. Se desuden Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, s. 82-85.

Genstandstype: Mønt.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1065-74

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Indskrift(er):

DK nr.: ZZZ

Dansk oversættelse:
Ailmer (i) Lund

English translation:
Ailmer (in) Lund

Transskription:
Ailmer Lundi

Translitteration:
ailmer lunti

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Bemærk at formen i feltet ”translitteration” ikke modsvarer mønten/mønternes faktiske runeindskrift(er), men derimod afspejler den normaliserede form af møntmesterens navn, som er anvendt i Danmarks Runeindskrifter. I Moltke 1950 forefindes fuldstændige translitterationer, jf. henvisning(er) under ”Andet nr.”.

Tolkningskommentar:
præpositionen 'i' udeladt

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Skilletegnstype(r): Noget gik galt under opslaget af stamdata:
System.Data.SyntaxErrorException
Syntax error: Missing operand after '=' operator.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: M4 (= DR Mø. 4)

Andet nr.: Moltke 1950: nr. 120