Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 529)(indskriftid: 529)

Stamdata:

Titel: Runemønt, DR Mønt 59A

Fundomstændigheder:
Mønttyperne i DR dækker i reglen over flere forskellige mønter med forskellige reversstempler samt stempelidentiske mønter med meget forskellige fundsteder og fundomstændigheder, se Erik Moltkes mere detaljerede fremstilling i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1950 s. 1-56. Se desuden Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, s. 82-85.

Genstandstype: Mønt.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1065-74

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Indskrift(er):

DK nr.: ZZZ

Dansk oversættelse:
Forvansket, tolkbar indskrift

English translation:
Garbled inscription

Transskription:
...

Translitteration:
mkleku(k)ii

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: M59A (= DR Mø. 59a)

Andet nr.: Moltke 1950: nr. 48