Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 559)(indskriftid: 559)

Stamdata:

Titel: Runemønt, DR Mønt 88

Fundomstændigheder:
Mønttyperne i DR dækker i reglen over flere forskellige mønter med forskellige reversstempler samt stempelidentiske mønter med meget forskellige fundsteder og fundomstændigheder, se Erik Moltkes mere detaljerede fremstilling i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1950 s. 1-56. Se desuden Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, s. 82-85.

Genstandstype: Mønt.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1065-74

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Indskrift(er):

DK nr.: ZZZ

Dansk oversættelse:
Svend Sjællænder.

English translation:
Sveinn Selanus.

Transskription:
Swen Selanus.

Translitteration:
suein selanus

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Brugen af det latinske tilnavn Selanus er - hvis det er rigtigt tolket - ret unik blandt mødtprægernavnene.

Læsningskommentar:
Bemærk at formen i feltet ”translitteration” ikke modsvarer mønten/mønternes faktiske runeindskrift(er), men derimod afspejler den normaliserede form af møntmesterens navn, som er anvendt i Danmarks Runeindskrifter. I Moltke 1950 forefindes fuldstændige translitterationer, jf. henvisning(er) under ”Andet nr.”.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin, Olddansk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: M88 (= DR Mø. 88)

Andet nr.: Moltke 1950: nr. 292