Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 561)(indskriftid: 561)

Stamdata:

Titel: Runemønt, DR Mønt 90

Fundomstændigheder:
Mønttyperne i DR dækker i reglen over flere forskellige mønter med forskellige reversstempler samt stempelidentiske mønter med meget forskellige fundsteder og fundomstændigheder, se Erik Moltkes mere detaljerede fremstilling i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1950 s. 1-56. Se desuden Tusindtallets Danske Mønter, København 1995, s. 82-85.

Genstandstype: Mønt.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1065-74

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Indskrift(er):

DK nr.: ZZZ

Dansk oversættelse:
Svend, danernes konge.

English translation:
Sveinn, King of the Danes.

Transskription:
Swen rex danorum.

Translitteration:
suen rex tanorum

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der findes en mængde undertyper af denne mønt, som menes udmøntet i Roskilde. I realiteten er det kun Moltke 1950 nr. 335 og 348 der tilsvarer henholdvis DR Mø. 90a og 90b. DR Mø. 90c-d angives som helt forvanskede (DR sp. 574) og tilsvarer muligvis de mønter der nævnes i en note efter Moltke 1950 nr. 403 (s. 45).

Læsningskommentar:
Bemærk at formen i feltet ”translitteration” ikke modsvarer mønten/mønternes faktiske runeindskrift(er), men derimod afspejler den normaliserede form af møntmesterens navn, som er anvendt i Danmarks Runeindskrifter. I Moltke 1950 forefindes fuldstændige translitterationer, jf. henvisning(er) under ”Andet nr.”.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: M90 (= DR Mø. 90a-d)

Andet nr.: Moltke 1950: nr. 335-403