Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 402)(indskriftid: 402)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Rutsker-sten

Alternativ titel: Rødsker-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet i Rutskirke i tårnets indermur.

Opbevaringssted: Nyopsat år 2000 på græshøjen foran Rutskirkens klokkestabel således at rammelinjerne nu står retvendt (lodret).

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tilhugget bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 5133:38

Sb-nr.: 148

Datering: 1025-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Da både top- og bundstykke mangler, er der ikke grundlag for en nærmere rune- og/eller sprogtypologisk datering indenfor perioden.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Nørre (Herred), Rutsker (Sogn). Nr.: 060106

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1877

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 39 cm

Bredde: 40 cm

Tykkelse: 30 cm

Tilstand: Stenen er et fragment, men bevaringstilstanden er god.


Litteraturhenvisning(er):


Vognsen, Leif. 1992 (1992): Danmarks runesten. Runesten på Bornholm - bevaringsarbejdet 1986-1990 p. 22. København


Stikord:


Rejserformel
Sjæleformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 10

Dansk oversættelse:
... lod ...(Gud) hjælpe ... og (Guds moder).

English translation:
... had ... May [God] help ... and [God's mother].

Transskription:
... let ... [G]uþ hialp[i] ... ok Gu[þs] [moþiR].

Translitteration:
...r : let ...t : su... | ...uþ : halb... auk : ku...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er nok så fragmentarisk men indeholder ord, som med rimelig sikkerhed peger på, at indskriften er opbygget af en *rejserformel af typen "NN lod rejse" efterfulgt en *sjæleformel af typen "Gud og Guds moder hjælpe NN's sjæl".

Særlige tegn: Stungent i for e.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,7-9,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften synes at have været indfattet i et dobbelt konturordnet rammebånd.

Indskriftplacering:
Indskriften findes på fragmentets ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 408

DRM-nr.: V, 10