Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 213)(indskriftid: 213)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sædinge-sten

Fundomstændigheder:
Fundet i forbindelse med pløjning nær et gammelt vadested, men kløvet i 9 dele og spredt, før runerne blev opdaget. Stykkerne blev samlet flere gange.

Opbevaringssted: Står i forhallen på stiftsmuseet i Maribo.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F.
Danmark

Sb-nr.: 2

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Maribo (Amt), Fuglse (Herred), Sædinge (Sogn). Nr.: 070316

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1854

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 174 cm

Bredde: 79 cm

Tykkelse: 69 cm

Oprindelige mål: Bredden og tykkelsen er målt de største steder.

Tilstand: Stenen er kløvet i ni stykker og senere sat sammen flere gange, et lille stykke af toppen er forsvundet, men kendes fra en tegning fra 1859. Stenen er efteråret 2014 blevet flyttet ind på Stiftsmuseet i Maribo.


Stikord:


Spiralornamentik
Parallelordning
Svenskevælde

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 3

Dansk oversættelse:
Thyra lod gøre denne sten ... Krog, sin ægtemand, men han var [dengang](?) den aller stærkeste(?) af alle særsveere og syddaner. "Kval" åd(?) høvdingen/ham, den bedste af nordmænd/nordboere. Han var da særsveernes bane/åg.

English translation:
Þyrvé got this stone made ... Krókr, her husband, and he was [then](?) the most resolute(?) of all Sunder-Swedes and South Danes. Torment ate(?) him/the hero, the best of Northmen. He was [there/ then](?) the Sunder-Swedes' end/yoke(?).

Transskription:
Þōrvī gat gørvan stæin þannsi [æft] Krōk, ver sinn, en hann vas [þā?] allra driū[gastr](?) sundrsvēa ok suðrdana. Kvǫl āt ha[l]/ha[nn], af normænnum sem bæstr. Hann vas [þā?] sundrsvēa [l]ok/ok.

Translitteration:
Side A þurui : kat : kauruan (:) | stain : þansi : --(-) | (k)(r)(u)(k) : Side B uiar (:) sin : ian : han (:) uas | -- alra : triu--... Side C sutrsuia (:) au(k) (:) suþr[tana :] | kuaul : at : ha- af nur|minum sąm Side D baistr : han uas | ... sutrsuia : (-)uk :

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
På alle fire sider er der *spiral-udsmykkede linjeafslutninger foroven.

Oversættelses- og sagkommentar:
Læsningen og tolkningen er problematisk. Der er tvivl om både oversættelsen af den uklare indskrift og teorien om en sammenhæng med et *svenskevælde, en svensk bosættelse; sammenlign Niels Åge Nielsen (1983:132-135) og Moltke (1985:300f.) med DR. Forståelsen af sutrsuia overfor suþr[tana], sær- eller sydsveer : syddaner, er omstridt ifl. bl.a. Lerche Nielsen 1993. Magnus Källström har på baggrund af Kornerups aftegning af det i dag manglende fragment foreslået at læse suþr[(m)ana], suðrmanna (gen. plur.) som modsætning til folkeslagsbetegnelsen nurminum, norðmænnum (dat. plur.) senere i indskriften (Källström 2012). Tolkningsforslaget forudsætter, at der læses en m-rune, hvilket ikke tidligere - formentlig af pladsmæssige eller på grund af forskernes forudfattede mening om indskriftens indhold - har været drøftet i den ellers omfattende litteratur om Sædinge-stenen.

Læsningskommentar:
Flere lakuner gør læsningen usikker. På det tabte fragment af c-siden viser Korneups tegning snarest runerne 'lana'. Da 'lana' ikke giver sproglig mening og l-runen har været i brudfladen, er l-runen blevet restitueret til det mere meningsgivende 'tana'.

Tolkningskommentar:
Tolkningen er omstridt, og den normalisering, der er gengivet her, hviler på Lis Jacobsens undersøgelse fra 1935 samt DR.

Særlige tegn: Rundt m.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,5-25 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: *Parallelordning.

Indskriftplacering:
På alle fire sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 217

DRM-nr.: III, 13