Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 286)(indskriftid: 286)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sövestad-billedsten

Alternativ titel: Krageholm-stenen II, Sövestad-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet på herregården Krageholms jorder. Den blev gjort klar til sprængning, men ved optagningen blev billedsiden opdaget. Under stenen lå et lille, rustent stykke af et sværd. Stenen opstilledes derefter ved slottets indkørsel.

Opbevaringssted: Krageholm slotspark.

Genstandstype: Billedsten.

Anvendelse: Rejst sten. Billedsten uden runer.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Herrestads (Herred), Sövestad (Sogn). Nr.: SV0809

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1756

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 165 cm

Bredde: 98 cm

Tykkelse: 40 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden, bredden er målt det største sted, og tykkelsen er et ca.-mål.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 36

Dansk oversættelse:
Ingen indskrift.

English translation:
°

Transskription:
°

Translitteration:
°

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Billedfremstilling af en mand i profil med en korsstav. Manden måler 114 cm fra hoved til fod og korset måler 64 cm.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Ikke defineret.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 290

DRM-nr.: IV, 5