Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 143)(indskriftid: 143)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Søndbjerg-sokkelsten

Fundomstændigheder:
Fundet ved restaurering i kirkens tårn.

Opbevaringssted: Nu indsat som hjørnesokkelsten i tårnet.

Genstandstype: Bygningssten.

Genstandstypekommentar: Har sandsynligvis oprindeligt været placeret som sokkel i det murede granitalterbord.

Anvendelse: Sokkelsten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1150-1220

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Thisted (Amt), Refs (Herred), Søndbjerg (Sogn). Nr.: 110611

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1909

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 67 cm

Bredde: 24 cm

Tykkelse: 30 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen angiver det synlige parti.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 40

Dansk oversættelse:
Jakob voldte, Skjalm gjorde. - Hvor alteret er, der er øjet.

English translation:
Jakob commissioned, Skjalm made. Where the altar, there the eye.

Transskription:
Side A Iakop wullæ, Skialm gørþæ. Ubi ara, Side B ibi oculus.

Translitteration:
Side A : iakop : uulæ : skia=lm : gurþæ : ubi a=ra Side B ibi o=kulus

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Nærmere om den tosprogede tekst hos Jørgen Jensen 1993.

Særlige tegn: Tre binderuner a=m, a=r og o=k.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Runehøjde: 4-6 cm

Skilletegnstype(r): Tre punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre. Først langsiden så kortsiden.

Indskriftplacering:
Langs kanten på den øverste del af soklen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 148