Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 236)(indskriftid: 236)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønder Asmindrup-kalkristning 1

Fundomstændigheder:
Indskrifterne blev opdaget ved afdækning af kalkmalerier.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Kalkristning.

Genstandstypekommentar: Indskriften synes at være ridset i våd kalkpuds.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Merløse (Herred), Sønder Asmindrup (Sogn). Nr.: 030311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1909

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 52

Dansk oversættelse:
Toke ristede ... på Olavs messedag (29. juli).

English translation:
Tóki carved ... upon Ólafr's mass-day.

Transskription:
Toki rest ... pa olsmissu dag.

Translitteration:
toki : rist (:) a--uk (:) pa : ulsmisu : tah

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Sammen med indskriften er ridset en hest, blade, geometriske figur o.a.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 6,5-9,7 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Læseretning fra venstre mod højre i en linje.

Indskriftplacering:
På korets nordvæg 121 cm fra korets nordvestre hjørnepille og 120-30 cm over gulvet under et indvielseskors fra o. 1500-1525.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 240