Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 237)(indskriftid: 237)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønder Asmindrup-kalkristning 2

Fundomstændigheder:
Indskrifterne blev opdaget ved afdækning af kalkmalerier.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Kalkristning.

Genstandstypekommentar: Indskriften synes at være ridset i våd kalkpuds.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Merløse (Herred), Sønder Asmindrup (Sogn). Nr.: 030311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1909

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 53

Dansk oversættelse:
Toke tog sølv til låns af Rægnild ...

English translation:
Tóki took silver in loan from Ragnhildr ...

Transskription:
Toki tok silf at lani af Rægnildu ...

Translitteration:
toki : to=k : silf : at lani : af : ræhnldu | : ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Sammen med indskriften er ridset en hest, blade, geometriske figur o.a.

Særlige tegn: En enkelt binderune i andet ord o=k.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 2,2-2,4 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kors.

Skriftordning: Læseretning fra venstre mod højre i 2 linjer med rammestreger den øverste linje først. Rammestregerne har afrundede afslutninger i højre side.

Indskriftplacering:
På korets nordvæg 121 cm fra korets nordvestre hjørnepille og 120-30 cm over gulvet under et indvielseskors fra o. 1500-1525.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 241