Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 238)(indskriftid: 238)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønder Asmindrup-kalkristning 3

Fundomstændigheder:
Indskrifterne blev opdaget ved afdækning af kalkmalerier.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Kalkristning.

Genstandstypekommentar: Indskriften synes at være ridset i våd kalkpuds.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Merløse (Herred), Sønder Asmindrup (Sogn). Nr.: 030311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1909

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 54

Dansk oversættelse:
Utolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
ata(r)(a)

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Sammen med indskriften er der bl.a. ridset en hest, blade, geometriske figurer.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
På korets nordvæg 121 cm fra korets nordvestre hjørnepille og 120-30 cm over gulvet under et indvielseskors fra o. 1500-1525. Sj 54 står ovenover midten af Sj 52.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 242