Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 239)(indskriftid: 239)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønder Asmindrup-kalkristning 4†

Fundomstændigheder:
Indskrifterne blev opdaget ved afdækning af kalkmalerier.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Kalkristning.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Merløse (Herred), Sønder Asmindrup (Sogn). Nr.: 030311

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1909

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Kalkpuds.

Tilstand: Indskriften har ikke kunnet lokaliseres efter Rothes omtrentlige stedsangivelse og kun Rothes aftryk kendes.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 55

Dansk oversættelse:
Utolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
[a=ræhgs]

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Fot. af aftryk fra 1909. Indskriften ses derfor spejlvendt.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
De øvrige indskrifter i kirken befinder sig på nordvæggen i koret, 121 cm fra korets nordvestre hjørnepille og 120-30 cm over gulvet under et indvielseskors fra o. 1500-1525. Denne indskrift har ikke kunnet lokaliseres siden fundet i 1909.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 243 †