Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 77)(indskriftid: 77)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønder Vinge-sten 1

Alternativ titel: Ulstrup-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen er omtalt af Skonvig 1629, den lå da på Ulstrup Mark mellem Ulstrup-Rønge-vejen og Gudenåen. Nu står den på plænen ca. 50 m. syd for Ulstrup Herregårds sydfløj.

Opbevaringssted: Ved herregården Ulstrup.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering samt anvendelsen af kryds-skilletegn.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Sønder Vinge (Sogn). Nr.: 130712

Fundstedssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 164 cm

Bredde: 163 cm

Tykkelse: 32 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden.

Tilstand: Stenen er godt bevaret, men runerne har været udsat for en del korrosion.


Stikord:


Skonvig, J.
Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 23

Dansk oversættelse:
... rejste ... efter sine skippere Thire og Tue.

English translation:
... raised ... in memory of his seamen Þírir(?) and Tófi.

Transskription:
... [r]æisþi ... [þann]si(?) æft skipara sīna Þīri(?) ok Tōfa.

Translitteration:
... -(a)i(s)(þ)i | ...-si : ift | skibara : sin(ą) (:) þ(i)r(i) | : auk : tuf(a) (:)

Ornamenteret: Nej.

Tolkningskommentar:
Det rekonstruerende mandsnavn ÞíriR er uden paralleller, og etymologien uvis (Peterson 2007, s. 226). Muligvis er der tale om en fejlagtig form for et mere velkendt personnavn.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 20-22 cm

Skilletegnstype(r): To krydser.

Skriftordning: Indskriften, der begynder i stenens nedre venstre hjørne, har blandet linjefølge, først to parallelle linjer og resten bustrofedon.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 82

DRM-nr.: II, 10