Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 187)(indskriftid: 187)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sønderby-sten

Alternativ titel: Hagenskov-stenen

Fundomstændigheder:
Fundet 1809 i et gærde, glemt og genfundet i 1841 og flyttet til Frederiksgave (Hagenskov) i 1842 og derfra til Jægerspris. Stenen blev fredet i 1982.

Opbevaringssted: Jægerspris Slotspark ca. 14 m nordøst for foden af grevinde Danners gravhøj nu med stednr. og sb. nr. 010201:338 og fredningsnr. 292667.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten, genanvendt i et gærde.

Ejerinstitution: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris
Slotsgården 20, Postboks 29
3630 Jægerspris

Sb-nr.: 29

Datering: 700-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering afhængig af læsning: snarest tidlig vikingetid, eventuelt vikingetid/før-middelalder (jf. Moltke 1985:156f.). Da de fleste runesten på Fyn tilhører 700- eller 800-tallet er det dog mest sandsynligt, at Sønderby-stenen også tilhører denne periode.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Sønderby (Sogn). Nr.: 080218

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1809

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder el. vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 146 cm

Bredde: 22 cm

Tykkelse: 40-55 cm

Tilstand: På bagsiden er der kløvningshuller der viser at en del af stenen er blevet bortsprængt.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 12

Dansk oversættelse:
Personnavn(?)

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
þauriAþ/þaurihþ

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Rune 6 kan læses om A eller h afhængigt af indskriftens datering.

Tolkningskommentar:
Muligvis kvindenavn.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket, Olddansk.

Runehøjde: 7,5-10,5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften, uden rammestreger, læses nedefra og op.

Indskriftplacering:
På en jævn, men smal side af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 191

DRM-nr.: III, 19