Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 224)(indskriftid: 224)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Sandby-sten 2

Alternativ titel: Sandby-stenen 1

Fundomstændigheder:
Brudstykket sad på Worms tid i Sandby kirke som hjørnegrundsten i skibets sydøstlige hjørne med nederste del opad, så kun 3-4 runer var synlige. Stenen blev taget ud i 1931.

Opbevaringssted: Sandby Kirkegård øst for våbenhuset.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 3625:31

Sb-nr.: 12

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering; 'at' (efter).

Fundsted: Præstø (Amt), Tybjerg (Herred), Sandby (Sogn). Nr.: 050709

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 110 cm

Bredde: 65 cm

Tykkelse: 38 cm

Oprindelige mål: Højden angiver den bevarede højde.

Tilstand: Stenen er et brudstykke. Toppen og venstre del af A-siden er hugget af, så halvdelen af tredje linje og formentlig en fjerde linje mangler.


Stikord:


risterformel

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 92

Dansk oversættelse:
Eskil satte denne sten (ell. disse sten) efter sin broder Tue... Og Krog(?) ...

English translation:
Áskell placed this stone (or: these stones) in memory of Tófi, his brother ... And Krókr(?) ...

Transskription:
Ǣskæll satti st[ēn]/st[ēna] [þ]æssi/þāsi at Tōfa [b]rōð[u]r sinn ... §B æn Krōkr(?) ...

Translitteration:
Side A askl : sati : st... | ...asi : at : tufa : | -(r)(u)þr : s(i)n : h--... Side B : in : kru...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det kan ikke afgøres, om der har stået "denne" eller "disse sten", þasi kan være både ental og flertal i akkusativ maskulinum og transskriberes både þæssi og þāsi. DR antager, at indskriften er fortsat h[arða gōðan dræng/þegn] på en borthugget, fjerde linje på A-siden.

Læsningskommentar:
n-runens bistav i ordet 's(i)n' i tredjelinjen må betegnes som sikker. Translitterationen i DR er upræcis på dette punkt.

Tolkningskommentar:
B-sidens in kru... er bedømt ud fra det samlede indskriftmateriale næsten med sikkerhed indledningen til en ny sætning, fx som foreslået af DR en *risterformel "æn KrōkR rīst rūnaR". Sammenholdt med det øvrige runemateriale er udlæsningen KrōkR langt den mest sandsynlige. På Stora Köpinge-stenen forekommer dog et andet mandsnavn "krusa" med usikker etymologi, se Peterson 2007: 152. Kvindenavnet Grōa på Hs 14 er også formelt muligt.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5-25,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Bustrofedon, begyndende nederst i højre hjørne.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på den ene bredside og den tilstødende skråside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 228

DRM-nr.: III,17