Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 225)(indskriftid: 225)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sandby-sten 3

Alternativ titel: Sandby II

Fundomstændigheder:
Stenen er omtalt første gang i Worms runeværk, den var da indmuret i Sandby Kirkes kormur. Toppen mangler og har gjort det så længe man har kendt stenen. I 1828 blev stenen udtaget, og også B-siden kunne læses. Overført til Nationalmuseet i 1867.

Opbevaringssted: Nationalmuseets runehal.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Reliefhugning.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirken.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: MMLXIX

Datering: 1025-1100

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Præstø (Amt), Tybjerg (Herred), Sandby (Sogn). Nr.: 050709

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1643 ca.

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 144 cm

Bredde: 79 cm

Tykkelse: 20-32 cm

Oprindelige mål: Højden angiver den bevarede højde.

Tilstand: Toppen af stenen mangler, de øverste runer mangler på både A- og B-siden.


Stikord:


Brosten
Konturordning
Spragelse, stednavn

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 93

Dansk oversættelse:
Sølve rejste [?stenen] ... Spalkløse efter Sasser, [sin] far, og gjorde denne bro efter Torgisl, sin bror. Altid skal ... dette mindesmærke, som Sølve/ han selv udførte.

English translation:
Sylfa raised [?this stone] ... Spalkløsa in memory of Sǫssurr, (his) father [and] made this bridge in memory of Þorgisl, his brother. Ever will ... this memento, which Sylfa/ he himself produced.

Transskription:
Sylfa rēst[i] ... ... Spalkløsu øfti[R] Sǫssur, faður [ok] [gæ]rði brō þessi æftiR Þōrgīsl, brōþur sinn. Ē mun ... ... vitring sūsi, eR vann Syl[fa]/sial[fR].

Translitteration:
Side A sylfa : rest... ...i : sbalklusu : eyfti : susur : faþur ...(r)þi : bru : þisi : iki : | þurils : brþur : sin : Side B imun : san... | ...if : uitrik : susi : eR : uan : sil...

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
*Brosten. "Spalkløse" er formentlig landsbyen *Spragelse, som ligger ca. 10 km syd for Sandby.

Læsningskommentar:
Flere lakuner på grund af det manglende topstykke.

Tolkningskommentar:
Forskellige rekonstruktionsforslag til den manglende tekst på både A- og B-siden (rytmisk formet?). Sammenlign med A-indskriften på Syd 11, DR 212 Tillitse. (DR jf. Nielsen 1983:219-20; Källström 2007:97-98).

Særlige tegn: Stungent i, u og m

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5-12 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Skriftordning: A-indskriften (med dobbelt *konturordning) begynder i runebåndet i nederste venstre hjørne og fortsætter med u-vending i det indre parallelle bånd, men springer for neden over i det ydre runebånd og løber opefter midt på stenen. B-sidens indskrift begynder nederst i midterlinjen og må have fortsat nedefter i venstre side i det runebånd, der løber rundt om midterlinjen.

Indskriftplacering:
Indskriften står på de to bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 229

DRM-nr.: III, 23