Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 806)(indskriftid: 806)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sankt Ibs Vej-brakteat

Alternativ titel: Roskilde-brakteat

Fundomstændigheder:
Løsfund gjort med metaldetektor i forbindelse med arkæologisk udgravning i 1997.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Dnf. 31/97

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Roskilde (Amt), Sømme (Herred), Roskilde (Sogn). Nr.: 020410

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1997

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,9mm

Tilstand: God stand med lettere smudset overflade


Litteraturhenvisning(er):


Axboe et al. 2011 Axboe, Morten; Heizmann, Wilhelm (2011): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Auswertung und Neufunde p. 937ff.. DE GRUYTER, Berlin

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 585

Dansk oversættelse:
... fuþarkgw(?)

English translation:
... fuþarkgw(?)

Transskription:
... fuþark[gw](?)

Translitteration:
nh?þ/w?ll | a?þru?

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt hoved med skraveret hårpragt og sløjfe i nakken, som svæver over et ligeledes venstrevendt dyr med manke, horn og tunge ud af munden. Over hornene, i ansigtets øjenhøjde, ses en forvredet, og også venstrevendt, form med et øje og en hævet venstre arm. Typisk er det en fugl, som placeres her over for menneskehovedet. Både ikonografisk og indskriftmæssigt kan der drages paralleller til Skåne 2, IK153; Gudme 2, IK392, har ligeledes indskriftsmæssige ligheder. Den bærer dog ingen ikonografiske ligheder (Axboe et al. 2011:937).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Henholdsvis højre- og venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder; henholdsvis venstrevendt mellem det hornede dyrs ben og, højrevendt, bag hovedets hårpragt.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: AUD1997;262