Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 339)(indskriftid: 339)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Simris-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen sad ifølge den tidligste meddelelse fra 1716 i kirkegårdsmuren. Efter at have været anbragt i den nye kirkegårdsmur, stod den fra midten af 1940'erne på græsplænen foran præstegården, men blev i slutningen af 90'erne flyttet over ved kirken.

Opbevaringssted: Ved kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsmur

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1050-1100

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering. Slangehovedprofil 4 if. *Gräslund.

Fundsted: Skåne län (Amt), Järrestads (Herred), Simris (Sogn). Nr.: SV1004

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1716

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 171 cm

Bredde: 100 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Målene i DR angiver de synlige mål, da stenen sad i kirkegårdsmuren.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 46

Dansk oversættelse:
Bjarnger lod denne sten rejse efter sin broder Ravn, svend hos Gunu(lv) i Svitjod (dvs. Sverige).

English translation:
Bjǫrngeirr had this stone raised in memory of Hrafn, his brother, Gunnulfr's lad in Sweden.

Transskription:
BiarngæiRR lēt ræisa stæin þenna æftiR Rafn, brōður sinn, svæin Gunnu[lf]s ā Svēþiūðu.

Translitteration:
: biarngaiR : lit (:) raisa : stain : þina : eftiR : rafn : broþur : sin : su(i)n : kun(u)--s : a suiþiuþu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Stenen er ornamenteret med mellemsvensk runestens-stil, og risteren synes at have hørt til kredsen omkring den kendte svenske runerister, Fot, omkring 1050.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der findes en alternativ læsning: kunu(g)s i notat af S.B.F.Jansson 1944, jf. Birger Nerman, som vil knytte stenen til Svend Estridsøns kampe noget før 1050 og generobringen af Skåne fra Magnus, med hjælp fra den svenske konge, Anund Jakob. Simris-stenen skulle i så fald være rejst over en af Anund Jakobs krigere, som døde i Skåne ved den lejlighed.(Nerman 1952:320-325). Janssons læsning må afvises, da der er spor af foden af to runer mellem kun(u)og s. Det kan ikke afgøres, om runerne foran s skal læses l eller n samt k, g eller f. Men risteren Torgöt Fotsarve, som kan have ristet indskriften på stedet, anvender i reglen nk for /ng/. Det, at der er tydelige spor af to runer, taler for tolkningen som konge, skrevet med Torgöts ortografi - eller for Gunulv-tolkningen.

Særlige tegn: AnsuR-runen, der har gennemstregede bistave, anvendes for /o/.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7-7,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds.

Skriftordning: Indskriften begynder midt på stenen i runeslangens hovedende og fortsætter i slangen rundt langs kanten af stenen. Stenens slangehoveder er set i profil.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 344

DRM-nr.: IV, 43