Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 340)(indskriftid: 340)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Simris-sten 2

Fundomstændigheder:
Stenen er først aftegnet hos Rönnou i 1716, og da sad den i den nordlige kirkegårdsmur. Efter at have siddet i den nye kirkegårdsmur blev den flyttet til græsplænen foran præstegården, hvorefter den i slutningen af 1990'erne blev flyttet hen til kirken.

Opbevaringssted: Ved kirken.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsmur.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1010-1050

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stenen omtaler formentlig Knud den Store (1018-1035) og er ornamenteret som nogle upplandske runesten. Slangehovedet er set i fugleperspektiv.

Fundsted: Skåne län (Amt), Järrestads (Herred), Simris (Sogn). Nr.: SV1004

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1716, før

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 150 cm

Bredde: 80 cm

Tykkelse: 40 cm


Stikord:


Kobbel.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 47

Dansk oversættelse:
Sigrev lod denne sten rejse efter Forkun {if--r}, fader til Knuds dreng Asulv. Hjælpe Gud hans ånd.

English translation:
Sigreifr had this stone raised in memory of Forkunn {if--r}, the father of Ásulfr, Knútr's "drengr". May God help his spirit.

Transskription:
SigrēfR lēt rēsa stēn þennsa æftiR Forkunn {if--r} faður Āsulfs, drængs Knūts. Hialpi Guð ond hans.

Translitteration:
: sigrif|r : let : resa : sten : þensa : aiftiR : furkun : if--r : faþur : ąsulfs : triks : knus | : hilbi : kuþ : ąn : hans

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Runeslange med et hoved set i fugleperspektiv og *kobbel.

Oversættelses- og sagkommentar:
Ornamentik, rune- og sprogformer tyder på en svensk mester.

Læsningskommentar:
AnsuR-runen betegner nasalt a i ąsulfs, men det er uvist om den benyttes for /o/ (i ąn, "ånd").

Tolkningskommentar:
Det har været foreslået, at "if--r" er en (umotiveret)gentagelse af præpositionen "æftiR".

Særlige tegn: AnsuR-runen har gennemstreget form i ąsulfs, men ikke i ąn.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,7-8,7 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Indskriften i runeslangen begynder tæt ved slangehovedet i venstre side.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 345

DRM-nr.: IV, 44