Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1074)(indskriftid: 1254)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sjælland-brakteat 4

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte; Brakteaten er fundet før 1673.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8649

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Danmark (Amt), Sjælland (Herred), (Sogn). Nr.: 000100

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
før 1673

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,7mm

Tilstand: God stand; lettere bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 267ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 507ff.. København

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 154,1

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt mandsfigur med perlebesat diadem og sløjfe i nakken. Mandsfigurens venstre hånd holder om halsen på et foranstående, ligeledes venstrevendt, dyr med et øre, eksede eller knælende ben og en lang tunge, som ender i en trekantsform. Over dyrets næseryg i ansigtets øjenhøjde ses en højrevendt fugl med krum næb. Menneskefigurens hånd på dyrets hals er en detalje, vi genfinder på flere brakteater; bl.a. Maglemose 3, IK300, Fyn 1, IK58, de stempel-identiske Sjælland 4, IK154,2, og Over Hornbæk 1, 154,1, og de stempel-identiske Hesseager brakteater og Fyn 3, IK75,1, IK75,2, IK75,3. Alle iøvrigt, på forskellig motivmæssig vis, nært beslægtede. Den lange særprægede tunge ser vi et enkelt lignende tilfælde af på Killerup 2, IK91, (Hauck et al. 1985:267).

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er i DR behandlet under DR Br 20, Over Hornbæk 1.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret rundt langs motivets rand.

Autenticitet: Ægte.