Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 451)(indskriftid: 451)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sjællands-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte; brakteaten er fundet før 1689.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8645

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1689

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand; lettere bulet langs randen


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16, 169. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sj IK 330

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
(l)kaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt buste af et menneskehoved med skraveret og perlebesat hårpragt over et ligeledes venstrevendt dyr med horn og tunge ud af munden. Over dyrets horn, ud for hårpragten, ses et svastika og venstre for, den korte indskrift med linierammer. Indskriften [lkaR] er translittereret identisk med dem, vi finder på Maglemose 2, IK301, Hammenhög, IK267, Danmark 1, 229, og Lynge-Gyde, IK298; på Lynge-Gyde-brakteaten er k- og a-runen dog blevet forbyttet. Iøvrigt er er både placeringen af indskrifen og svastikaet nærmest identiske, ligesom både dyre- og menneskefiguren har mange og nære konturmæssige ligheder. De ikonografiske ligheder kan desuden spores på Aversi, IK215, de to stempel-identiske Kjøllergård 1 og 2, IK95,1, IK95,2, Fyn 2, IK249, Ejby, IK238, Mols, IK357, Fredrikstad, IK244, og Danmark 2 og 3, IK364, IK199, (Hauck et al. 1986:16,169).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i øvre venstre side, til venstre for svastikaet og dyrets horn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR60

KJ nr.: 112

Andet nr.: IK 330