Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1067)(indskriftid: 1247)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sjællands-brakteat 3

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Man har kendt til brakteaten allerede i 1696, og i det kgl. Mynt- og Medaillecabinet opgives det at den er fundet på Sjælland.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8656

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ukendt (Amt), Ukendt (Herred), Ukendt (Sogn). Nr.: Ukendt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1681

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 20,9mm

Tilstand: God stand; mangler et brudstykke, hvor øsken har været fæstnet.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 537. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 168ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 329

Dansk oversættelse:
Det angives i DR at-"[i]ndskriften, der er anbragt i to grupper, en på hver side af hovedet (mandshovedet der er fremstillet på brakteaten), består af regelmæssige runer og forvanskede runetegn og latinske bogstaver" (Jacobsen og Moltke 1942:537).

English translation:
Latinized letter among garbled rune-like symbols without any discernible meaning.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en buste af en venstrevendt mandshoved med en pompøs hårpragt og et perlebesat diadembånd, som ender i en omvendt V-knude i nakken. Brakteaten er en imitation gjort efter romerske kejsermønter og medaljoner Bustens halskrave er karakteristisk med et gennemløb af perler og en sløjfeknude ved den venstre skulder. Halskraven og V-knuden genfinder vi bl.a. på Broholm 1, IK225, og de stempel-identiske Skonager 2 og Darum 3, IK162,1, IK162,2. Det omløbende perlebånd og en skønhedsplet i ansigtet er også karakteristisk for disse imitationer (Hauck et al. 1986:168ff.).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på hver side af den centrale mandsbuste.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR62