Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 275)(indskriftid: 275)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Sjörup-sten

Fundomstændigheder:
Stenen lå ifølge Skonvig o. 1627 "vdi en steenbro" ved Sjörup."Et piilskud Nordost fra Siørops kircke", muligvis ved en lille høj. I slutningen af 1700-årene blev stenen sprængt og brugt som materiale ved bygning af en bro over åen i Skivarp. Fem af seks brudstykker kunne ses under hvælvingen også efter at den i nyere tid var blevet afstivet med beton.

Opbevaringssted: I 1985 blev fire af runefragmenterne af bevaringsmæssige grunde på foranledning af Sveriges runverk taget ud af broen, mens det femte ikke kunne fjernes på grund af sammenstyrtningsfare. I 1989 blev stenen genrejst ved broen, sammensat af de oprindelige fragmenter suppleret med to nye stykker, det ene en nyhugget kopi af brudstykket under broen. I 1996 blev stenen flyttet, den står nu ved indgangen til kirkegården ved Sjörup Kirke .

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningsmateriale i bro.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering. Det er sandsynligt, at teksten på stenen kan kædes sammen med slaget på Fyrissletterne ved Uppsala i 980'erne, skønt det har været kritiseret (se Snædal 1985, Stoklund 1991: 292 med henvisn.)

Fundsted: Skåne län (Amt), Ljunits (Herred), Sjörup (Sogn). Nr.: SV1103

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 165 cm

Bredde: 90 cm

Tykkelse: 63 cm

Oprindelige mål: Højden er 150 cm over jorden. Fuld højde på forsiden 165 cm.

Tilstand: Stenen har været kløvet i 6 stykker, og der mangler et stykke.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie. 1991 Mette Iversen, Ulf Näsman og Jens Vellev. (1991): Runesten, kronologi og samfundsrekonstruktion Mammen - Grav, kunst og samfund i vikingetid Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 28 p. 285-297. Aarhus Universitetsforlag, Århus

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 51

Dansk oversættelse:
Sakse satte denne sten efter Esbern sin fælle, Tofes/Tokes søn. Han flygtede ikke ved Uppsala, men sloges sålænge han havde våben.

English translation:
Saxi placed this stone in memory of Ásbjǫrn Tófi's/Tóki's son, his partner. He did not flee at Uppsala, but slaughtered as long as he had a weapon.

Transskription:
Saksi satti stēn þa[nn]si øftiR Āsbiorn, sinn fēlaga, Tō[f]a/Tō[k]a sun. SāR flō ægi/ækki at Upsalum, en vā með hann vāpn hafði.

Translitteration:
[: sa]ksi : sati : st[in] : þasi : huftiR : ą[s]biurn : (s)in : fil(a)gą : | (t)u-a[s : sun :] | saR : flu : aki : a[t :] ub:sal(u)m : an : ua : maþ : an : u|abn : a(f)þi :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Slutningen af indskriften er versformet. Indskriften kan muligvis referere til det sagnomspundne slag på Fyrissletterne ved Uppsala (jf. Snædal 1985). Jf. Sk 80 Hällestad-stenen 1. Teksten er delvis rekonstrueret ud fra Jon Skonvigs tegning fra 1627 (AM 369 fol,8r).

Læsningskommentar:
Manglende h i an og a(f)þi (for han og hafþi) og omvendt skrivemåde: h i huftiR viser det vidtudbredte dialektale h-svind i bl.a. fornskånsk.

Tolkningskommentar:
Læsningen af den afsluttende s-rune i navnet på den afdødes far (t)u-a[s] er givet en fejlristning som foregribelse af det næste ord. Hvad angår formen 'ægi' henvises til Gammeldansk Grammatik 1: § 163 anm.3 (Brøndum-Nielsen 1950 s. 311).

Særlige tegn: Stungent k.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9-19 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Dobbelt konturordning med lukket grundlinje, indskriften begynder yderst i stenens nederste højre hjørne, løber rundt i buebåndet og fortsætter langs grundlinjen, løber videre opefter fra højre og ned mod venstre for så at ende i midterfeltet.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 279

DRM-nr.: I, 9