Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 58)(indskriftid: 58)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sjelle-sten

Alternativ titel: Sjælle-stenen

Fundomstændigheder:
Runestenen er en af de tidligst omtalte. Anders Sørensen Vedel fortæller 1591, at der i Sjelle kirke fandtes "en temmelig lang Kampesteen, liggendis strax inden Kircke Dørren..., hvilcken tilforn haffde ligget op imod Choret"

Opbevaringssted: Våbenhuset til Sjelle kirke.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tærskelsten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Maskemotivet forekommer ofte på genstande ornamenteret i Mammen-stil, dateret til ca. 950-1000. Rune- og sprogformerne tyder ligeledes på en senvikingetidig datering.

Fundsted: Århus (Amt), Framlev (Herred), Sjelle (Sogn). Nr.: 150104

Fundstedssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundår:
1591, kendt siden

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 163 cm

Bredde: 53 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over gulvet.

Tilstand: Stenen er temmelig slidt, det nederste af masken og de midterste runer er vanskelige at se.


Stikord:


Maske
Stungne runer
Lagsmand
Wimmer, Ludv. F.A.
Thorsen, P.G.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 68

Dansk oversættelse:
Frøsten statte denne sten efter sin "lagsmand" Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges/drengenes(?)... på... hede/ed (hede eller landtunge).

English translation:
Freysteinn placed this stone in memory of Gyrðr, his comrade, Sigvaldi's brother, ... Tveggi's/the "dreng's"(?) on ... the heath / isthmus.

Transskription:
Frøystæinn satti stæin þennsi øft Gyrð, lagsman sinn, brōður Sīgvalda, ... ... Tvæggia/drængia(?) ā ...[h]æiði/æiði.

Translitteration:
: fraystain : sati : stain : þ(e)nsi : uft : | (g)yrþ : lags:m(a)n : sin : bruþur : sig|ualta : ... | ... a : t (u)e(g)ia : (a) : | (-)u(-)s : eþi :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Et *maskemotiv er komponeret sammen med indskriften.

Oversættelses- og sagkommentar:
*Wimmer (og *Thorsen) mente at indskriften kunne knyttes til jomsvikingerne, idet Sigvalde kunne være identisk med sagaens Sigvalde Jarl, og det afsluttende stednavn følgelig kunne rekonstrueres som iums:eþi, Jóms-landtangen. Tolkningen, der afspejler forskningstrationen på Wimmers tid, må afvises som ønsketænkning.

Læsningskommentar:
Stungne runer, e, g, y.

Tolkningskommentar:
DR foretrækker at læse et personnavn Tveggia, men nævner genitiv pluralis drængia som et formelt alternativ.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6-13, 5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne. Første- og andenlinjen følger stenens kontur. Linjerækkefølgen er blandet: 5,1,4,3,2 (bustrofisk). 5-linjen tilføjet uden for rammen.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 62

DRM-nr.: I, 2, 16