Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1011)(indskriftid: 1188)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Sjellebro-billedsten

Alternativ titel: Sjelbro

Fundomstændigheder:
Fundet 1951 af Harald Langberg efter oplysninger af gårdejer Åge Sørensen. Stenen lå væltet ved det gamle vadested over Allingå, hvor der arkæologisk kunne påvises spor af gamle vejforløb (jf. Kunwald 1957).

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Billedsten.

Genstandstypekommentar: Billedsten uden indskrift.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 2115:25

Sb-nr.: 43

Datering: 950-1050

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stenen dateres på grundlag af masken i Mammen-stilen.

Fundsted: Randers (Amt), Sønderhald (Herred), Lime (Sogn). Nr.: 141010

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1951

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 170 cm

Bredde: 100 cm


Litteraturhenvisning(er):


Kunwald, Georg (1957): Tiden er kommet - men manden er ikke kommet! Skalk 1957. 4 p. 5-9.

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 253. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 69

Dansk oversættelse:
Ingen indskrift.

English translation:
°

Transskription:
°

Translitteration:
°

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
En stor maske pryder stenen (Moltke 1985 s. 253).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Andet.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;539B