Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 458)(indskriftid: 458)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 1a-b

Fundomstændigheder:
2 Stempel-identiske brakteater som tilhører et depot fundet før 1829; fundomstændighederne er ellers ukendte. De øvrige genstande omfatter Skåne 7, IK326, og Skåne 2, IK153.

Opbevaringssted: Det ene eksemplar var ejet af museumsdirektør Thomsen, hvorfra brakteaten overgik til til Nationalmuseet 1871. Det andet eksemplar befandt sig i G.F. Timms samling hvorfra det blev købt at Oldsaksamlingen i Oslo. Her er kun det københavnske eksemplar anført som ejerinstitution.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om to stempelidentiske B-brakteater. Et tredje, stempelidentisk eksemplar, IK 149,2, i dansk privateje (IK 1,2 side 259: O. Secks samling, Vedbæk) menes ifølge IK at måtte hidrøre fra en anden nedlægning. Brakteaten uden proveniens er ikke optaget som selvstændig post i denne database.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 685, C 1053

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skåne (Herred), Uvist sogn (Sogn). Nr.: SV0001Sk

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1829

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 28mm; 28,45mm


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 230, 257. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 149,1

Dansk oversættelse:
'Laþu' (invitation?), 'løg', ..., 'alu'(øl?).

English translation:
'Laþu' (invitation?), 'leek', ..., 'alu'(ale?).

Transskription:
Laþu, laukaR, ..., alu.

Translitteration:
laþu lauk=aR : g=ak=aR alu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaterne viser en knælende venstrevendt menneskefigur med skraveret hårpragt og perlebånd, som ender i en 'fuglehale'. Den har den venstre hånd hævet mod munden, eller måske den højrevendte fugl, som sidder på figurens næse. Ligeledes højrevendt ses også et dyre med manke og et enkelt spidst øre. Bag menneskefiguren ses et svastika og en række af liggende V-tegn. Brakteaterne er stempel-identisk med en ubekendt brakteat, IK149,2 Ikonografisk er den beslægtet med Lellinge, IK105, og en skriftløs Ravlunda-B brakteat, IK143, som begge viser en knælende mandsfiguer med højre arm hævet mod mund eller fugl (Hauck et al. 1985:230,257).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i venstre side langs motivet rand, begyndende ved det nedre dyrs hoved og sluttende ved menneskefigurens hårpragt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR67

KJ nr.: 120