Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 459)(indskriftid: 459)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet før 1831; fundomstændighederne er ellers ukendte. De øvrige genstande omfatter de to stempelidentiske Skåne 1a-b, IK 153, og Skåne 7, IK 326.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 1050

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skåne (Herred), Uvist sogn (Sogn). Nr.: SV0001Sk

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1831

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 266. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 153

Dansk oversættelse:
Futharkindskrift?

English translation:
Futhark-inscription?

Transskription:
fuþ[arkgwhnijpïzstbemlñdo]

Translitteration:
fuwu/fuþu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt hoved med skraveret hårpragt og nakkehale. I fronten af hårpragten stritter en venstrevendt fugl med krum næb frem. Under ansigtet, bærende på det, er et dyr med manke og to ører. Ved undersiden af dyres hals er der enten en arm tilhørende menneskehovedet, eller ét af dyret hævet forben. Ifølge IK er der visse motivmæssige ligheder med Sigerslev, IK158, i form af den måde ansigtets læber berører dyrets nakke, og dét at begge brakteater bærer indskriften mellem dyrets ben (Hauck et al. 1985:Bd.1:266).

Oversættelses- og sagkommentar:
En stempelidentisk brakteat er fundet i Polen: Suchań IK 153,2 (oplyst pr. mail af M. Axboe 29/7 2013).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
PLaceret nederst mellem dyrets for- og bagben.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR68

KJ nr.: 4 Anm. 2