Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 460)(indskriftid: 460)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 3

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund fra omkring begyndelsen af 19.årh.; fundomstændighederne er ellers ukendte. Indleveret til Lunds Universitets Historiska Museum før 1836.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 6608

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1853

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25mm

Tilstand: Lettere bulet og ridset på den øverste halvdel


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 264. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 152

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
ota

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt mandshoved med hårpragt, perlekrans og sløjfe, som 'svæver' over et ligeledes venstrevendt dyr med horn, øre og strittende tunge. Et svastika ses mellem dyrets hoved og forben. Både ikonografi, indskriftens placering og indhold, 'ota', er nært beslægtet med Fjärestad, IK55, og Gadegård, IK578, og Tjurkö 2, IK185. Tjurkö 2 brakteaten, især, er næsten en eksakt kopi af Skåne 3, hvilket giver et godt billede af, hvor fint et kopieringsarbejde nogle af guldsmedene mestrede (Hauck et al. 1985:Bd.1:,264).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret øverst til venstre, over dyrets horn og ud for hårpragten med en nedre rammelinie..

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR69

KJ nr.: 69