Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 461)(indskriftid: 461)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 4

Fundomstændigheder:
Fundstedet for "Skåne-brakteaten 4", der er præget med samme stempel som fire sikre fund fra Gotland, må betegnes som særdeles usikkert. Morten Axboe skriver i en mail 10/10 2011: "Det er naturligvis rimeligt at antage, at de 3 brakteater af præget IK 365, der mangler oplysninger om findested, stammer fra Gotland ligesom de fire eksemplarer med fundoplysninger, men det kan jo ikke blive andet end en formodning. På den anden side er der ingen grund til at lægge vægt på angivelsen ’Skåne’ for Oslo-eksemplaret; den kom jo fra København [...] fra Oldsagskommissionsmedlemmet Peter Johan Monrad[s samling], og er sikkert et eksempel på, at potentielt danefæ fik proveniensen ’Skåne’ for en sikkerheds skyld; se Acta Archaeologica 52, 1981, s. 2ff. og Aarbøger.. 2006, s. 61. De to brakteater [IK 365 med ukendt proveniens] i Uppsala er blandt de få, jeg ikke har undersøgt, men jeg har da fotos af dem. De har begge helt glat bagside bag billedfeltet, og det samme gælder Oslo-brakteaten. Det vil passe fint med en oprindelse på Gotland, hvor man dels havde tykkere (og dermed tungere) brakteater, som Per-Olaf Bohlin har påvist i sin ’Brakteatteknik’ fra 1981, og dels antagelig har brugt et andet presmateriale ved prægningen; se min nævnte Acta-artikel s. 26f. med fig. 29-30. Så Nancy Wickers forslag er rimeligt nok, men vi kan naturligvis ikke vide hvor de rent faktisk er fundet."

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: 686

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1835, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 28,5mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 221. Wilhelm Fink Verlag, München.

Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 544.. København

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 365,4

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
eltil

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Viser et venstrevendt hoved og overkrop med skraveret og perlebesat hårpragt, som ender i en nakkehale. Under er et ligeledes venstrevendt dyr med horn og strittende tunge. Den tilhører motivkredsen; Han og hesten (Jacobsen og Moltke 1942:544; Hauck et al. 1986:Bd.2:221).

Oversættelses- og sagkommentar:
Brakteaten, der typologisk og vægtmæssigt har stempelidentiske paralleller fundet på Gotland, stammer formentlig herfra.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR70

KJ nr.: 107

Andet nr.: IK 365,4