Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 462)(indskriftid: 462)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 5

Alternativ titel: Tirup Hede-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund som ifølge museumskataloget muligvis er fundet på Tirup hede; fundomstændighederne er ellers ukendte. Indleveret til Lunds Universitets Historiska Museum i 1830.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 6604

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skåne (Herred), Uvist sogn (Sogn). Nr.: SV0001Sk

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1930, indleveret

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 36,9mm

Tilstand: Okay stand; bulet og smudset.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 200ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 352

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
e=h=wu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser venstrevendt menneskehoved med en skraveret hårpragt, som ender i en sløjfet nakkehale. Et bånd med o- og >-tegn omkranser hårpragten. Under ses et ligeledes venstrevendt dyr med horn eller ører og muligvis klør. I ansigtets øjenhøjde ses et kors, som er hæftet lodret på indskriftens nedre rammelinie. Ud for dyrets hoved ses et liggende T-lignende kors. Ifølge IK kan der drages visse motivmæssige paralleller til Åsum, IK11, (Hauck et al. 1986:Bd.2:200).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret øverst til venstre, over dyrets horn/øre og ud for hårpragten med en øvre og en nedre rammelinie.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR71

KJ nr.: 106