Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 464)(indskriftid: 464)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skåne-brakteat 7

Fundomstændigheder:
Tilhører et depot fundet før 1829; fundomstændighederne er ellers ukendte. De øvrige genstande omfatter Skåne 2, IK153, og de to Stempel-identiske Skåne 1a-b, IK149,1.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 1048

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skåne (Herred), Uvist sogn (Sogn). Nr.: SV0001Sk

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1829

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,2mm

Tilstand: Slidt


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 164. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 326

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
(u) {CIC}t {ISIS}---{-SISISI.SSISI} (u){S}

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et overkroppen af en højrevendt mand skraveret og perlebesat hårpragt. Brystet er ligeledes perlebesat. Figuren har hævede arme med udstrakte fingre. Under armene ses henholdsvis et svastika og et S-lignende tegn. Der er formentlig ingen runer i indskriften. IK angiver at der, i form af de hævede arme og det højrevendte ansigt, kunne være et motivmæssigt slægtsskab med Skrydstrup, IK166, (Hauck et al. 1986:Bd.2:164)

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften følger motivets rand.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR73