Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 259)(indskriftid: 259)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Skabersjö-fibula

Fundomstændigheder:
Spændet blev fundet ved Skabersjö og erhvervet af LUHM.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Fiblen er så usædvanligt stor, at der må sættes spørgsmålstegn ved, om den overhovedet har været båret på klædningen.

Anvendelse: Dragtspænde?

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 3828

Datering: 700-750

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Fiblen er hovedsageligt ornamenteret i stil D. Stil D dateres iflg. K. H. Nielsen 2002:195 til den sene del af 7. årh. og lidt ind i 8. årh. Indskriften skulle iflg. Moltke være skrevet på fiblen langt senere end fiblens fremstilling, men det kan ikke være rigtigt, da indskriften er slidt i samme grad som fiblen. Det må antages, at indskriften har ca. samme alder som fiblen.

Fundsted: Skåne län (Amt), Bara (Herred), Skabersjö (Sogn). Nr.: SV0216

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1855

Arkæologisk periode: Overgangen germansk jernalder/vikingetid.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 14,5 cm

Bredde: 6,4 cm

Tykkelse: 0,2-0,3 cm

Tilstand: Fiblen er noget korroderet på bagsiden, hvor indskriften står.


Litteraturhenvisning(er):


Nielsen, K. H. 2002 Karen Høilund Nielsen (2002): Ulv, hest og drage. Ikonografisk analyse af dyrene i stil II-III. Hikuin 29 p. 187-218. Hikuin, Højbjerg

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 5

Dansk oversættelse:
... Råde tog {fauka} af sit gods, men dermed har jeg belønnet Åse ... (Eller: men jeg Åse har dermed belønnet ...).

English translation:
... Hráði took {fauka} from his wealth, but therewith have I rewarded Ása ... (Or: but I, Ása, have therewith rewarded ...).

Transskription:
... Rāði tōk {fauka} fēaR si[n]s, en ā iak Āsa þvī lǿnat ...

Translitteration:
... RRRRRRRRRRRRRRRR (r)aþi tuk fauka fiaR sis in a iak as(u) (þ)ui launat | ... auab-ksuafakat ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Dyreornamentik på forsiden af spændet.

Oversættelses- og sagkommentar:
Dateringen af indskriften er omstridt, Moltke antager, på grund af navneformen asu med a for oprindeligt ą, at den er sekundær, yngre end selve spændet, som arkæologisk er dateret til omkring 700 (Moltke 1985:354f.). Moltkes datering (til o. 1025) er blevet kritiseret af bl.a. Karl Martin Nielsen (1970:24f) og Thomas Birkmann (1995:90f.,221, 229). Det er mest sandsynligt, at spændet fik indskriften, da det blev lavet.

Læsningskommentar:
Det er omstridt, om der skal læses asa eller asu. Andenlinjen er næsten ulæselig. DR anfører (r) i (r)aþi som usikkert runetegn, mens Moltke i 1976 læser en usikker r-rune. Moltkes læsning er fulgt her.

Tolkningskommentar:
Opfattelsen af indskriften som helhed (incl. 16 R-runer) er stærkt divergerende, og tolkningen usikker.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 0,8-1 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften løber fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
Indskriften står på bagsiden af fiblen langs de to langsider, også på midterpartiet findes svage runerester.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 263