Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 76)(indskriftid: 76)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Skjern-sten 2

Alternativ titel: Skern-sten 2/Skærn-stenen I

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet som grundsten til en trappegang i den nordre bygning i den nordøstlige del af Skjern slot, der blev ødelagt engang i 17. årh. og siden har ligget hen som ruin. Stenen blev fundet, da man var begyndt at køre jord bort fra ruinerne. Måske har stenen oprindeligt stået ved vadestedet over Nørre Å, der hvor broen nu er (jf. Sjellebro, se Iversen 2000).

Opbevaringssted: Skjern kirkegård sammen med Skjern 1, Mjy 21.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i herregård.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 2011:74

Sb-nr.: 130

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stenen dateres stilhistorisk på grundlag af *masken i *Mammenstil.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Skjern (Sogn). Nr.: 130710

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1843

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 177-193 cm

Bredde: 93 cm

Tykkelse: 27-47 cm

Oprindelige mål: Højden er målt over jorden. Forsiden er lidt lavere end bagsiden.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Iversen, Mette 2000 : Fra Runesten til Runesten i Midtjylland. . Viborg


Stikord:


Maske
Sejdkarl
Maske
Mammenstil

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 22

Dansk oversættelse:
Sasgerd, Finulvs datter, rejste stenen efter Odinkar, Osbjørns (?) søn, den 'dyre' og hin drottro. En *sejdkarl (skal) den mand (være), som bryder disse kumler.

English translation:
Sasgerðr, Finnulfr's daughter, raised the stone, in memory of Óðinkárr Ásbjǫrn's son, the valued and loyal to his lord. A sorcerer (be) the man who breaks this monument!

Transskription:
Sāsgærðr rēsþi stēn, Finnulfs dōttiR, at Ōðinkaur ĀsbiarnaR sun, þann dȳra ok hinn drōttinfasta. Sīði sā mannr es þǿsi kumbl of briūti.

Translitteration:
Side A sąskiriþr : risþi : stin : finulfs : tutiR : at : uþinkaur : usbiarnaR : sun : þąh : tura : uk : hin : turutin : fasta : Side B siþi : sa : mąnr : is | : þusi : kubl : ub : biruti

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften snor sig i et tekstbånd to gange rundt om en *maske i *Mammen-stil.

Oversættelses- og sagkommentar:
Stenen er rejst efter Odinkar, hvis far Osbjørn også omtales på den fragmentariske Skjern-sten, Mjy 21.

Særlige tegn: Rundt hoved på m-runen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 13-17,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Konturorden, spiral, begyndende i stenens nederste højre hjørne. Den afsluttende forbandelseformel står bustrofisk på stenens top.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret på stenens forside (A) og på stenens top (B).

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 81

DRM-nr.: II, 36