Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 414)(indskriftid: 9256)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skodborg-brakteat

Alternativ titel: Skodborghus

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet over flere gange ved pløjning i 1863, 1865 og 1889. De øvrige genstande omfatter tre ens D-brakteater, en bøjlefibel med filigran og sten, fem perler; en af ler, to af glas (Hauck et al. 1985:Bd.1:278).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 20880

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Haderslev (Amt), Frøs (Herred), Skodborg (Sogn). Nr.: 200105

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1863

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 30mm

Tilstand: God

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK 161

Dansk oversættelse:
Held/lykke Alavin! Held/lykke Alavin! Held/lykke Alavin! ...

English translation:
Luck, Alavin! Luck, Alavin! Luck, Alavin! ...

Transskription:
Auja Alavin! Auja Alavin! Auja Alavin! ...

Translitteration:
auja alawin auja alawin auja alawin jalawid

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en højrevendt menneskeskikkelse, som ifølge IK er 'dansende'. Figuren er omgivet tre forskelligartede slangelignende 'dyr'; to bag og en foran figuren. Ved siden af figurens hævede venstrehån, ud mod det runeindprægede randbånd, ses et svastika. Motiv og indskriftsplacering er beslægtet med Sædding, IK148. IK peger desuden på et muligt slægtsskab med Tønder, IK 353; ud over begge motivers centrale højrevendte menneskefigur, fremstår lighederne dog vage (Hauck et al. 1985:278).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Rundt om motivet i et randbånd.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR 8

KJ nr.: 105