Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1060)(indskriftid: 1240)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skonager-brakteat øsken

Alternativ titel: Skonager-brakteat 4

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved gravning af tørv i 1870. Depotet omfatter min. 28 brakteater, hvoraf 7 er med runeindskrift; to ens Skonager 2, IK162,1, tre ens Skonager 3a-c, IK163, og et eksemplar hver af Skonager 1, IK41,2, og 4, IK512. De øvrige genstande omfatter bl.a. en C-brakteat og en del D-brakteater uden runer, en brakteat af ukendt type, et lerkar og rester af en stor forgyldt bøjlefibel af sølv.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Et stykke guldblik med runeindskrift brugt til at forstærke en sammenlodning af en øsken på en ellers runeløs D-brakteat.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 717

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Ribe (Amt), Skast (Herred), Næsbjerg (Sogn). Nr.: 190509

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1870

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.


Litteraturhenvisning(er):


Axboe, Morten. 1982 : The Scandinavian Gold Bracteates. Studies on their manufacture and regional variations. With a supplement to the catalogue of Mogens B. Mackeprang. Acta Archaeologica 52, 1981 p. 1-100.

Lotte Hedeager I. Fuglestvedt, T. Gansum og A. Opedal (1999): Skandinavisk dyreornamentik: Symbolsk repræsentation af en førkristen kosmologi. Et hus med mange rom. Vennebok til Bjørn Myhre på 60-årsdagen. p. 128. Arkeologisk Museum, Stavanger

Hauck et al. 1989 Hauck, K.; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og H. Rulffs (1989): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3,1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text). p. 191ff.. München

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK512

Dansk oversættelse:
Næppe meningsgivende.

English translation:
Probably nonsense

Transskription:
...

Translitteration:
(l)-h(l)(w)

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteatens ikonografi tilhører den sene dyreornamentiks stiludvikling, Stil II, hvor ornamentikken bevæger sig væk fra en zoomorf til en mere abstrakt udformning (Hedeager 1999:128). Det ses i denne brakteats motiv, hvor to, muligvis tre, slangelignende dyr indslynger sig i hinanden. Langs den højre og venstre side af randkanten ses to af de slangelignende dyrs ansigter med tilbagestrittende ører; den ene (venstre) ser op, den anden (højre) ser ned. Over munddelen på det venstre ansigt, ses noget der minder om en menneskefod (Hauck et al 1989:191).

Læsningskommentar:
Indskriften findes på et brakteatfragment, som er anvendt til forstærkning af øskenen på bagsiden af en D-brakteat (oprindelig Axboe 1982:28f. note 78, Fig. 35, s. 30, med henvisn til Düwel). Det er dog usikkert, om der er tale om runer eller runelignende tegn. Ifølge Moltke er det slet ikke runer, men ”some punched relief ornamentation”.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er ikke på selve brakteaten, men sidder på et lodningsstykke øsken er påsat med.

Autenticitet: Ægte.