Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 420)(indskriftid: 420)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Skonager-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved gravning af tørv i 1870. Depotet omfatter min. 28 brakteater, hvoraf 7 er med runeindskrift; to ens Skonager 2, IK162,1, tre ens Skonager 3a-c, IK163, og et eksemplar hver af Skonager 1, IK41,2, og 4, IK512. De øvrige genstande omfatter bl.a. en C-brakteat og en del D-brakteater uden runer, en brakteat af ukendt type, et lerkar og rester af en stor forgyldt bøjlefibel af sølv.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 712

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ribe (Amt), Skast (Herred), Næsbjerg (Sogn). Nr.: 190509

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1870

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: 59mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 80ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 498ff.. København

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK 41,2

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
arañ- ti(k)a------

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt buste af et diadembærende mandshoved med en hævet højre hånd holdende en ring. Et dobbeltbånd af perler omløber hårpragten, og fra det spiralformede øre fortsætter hårpragten ned om figurens nakke. Ifølge IK er motivet en imitation gjort efter romerske kejsermønter og medaljoner. Brakteaten er stempel-identisk med Skonager 1, IK41,2, og motiv- og indskriftsmæssigt nært beslægtet med Revsgård, IK145, (Jacobsen og Moltke 1942:498ff; Hauck et al. 1985:Bd.1:80).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder langs randkanten i motivet; henholdsvis til højre bag det diadembærende hoved og ligeledes til venstre begyndende fra diademets front, løbende ned forbi den hævede hånd, for derefter at slutte i en sammenkædning med figurens arm.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR14