Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 838)(indskriftid: 838)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skovgårde-fibula

Alternativ titel: Udby-fibula

Fundomstændigheder:
Arkæologisk udgravning af kvindegrav med en ca. 20-årig kvinde med særdeles rigt gravudstyr. Kvinden kan formentlig knyttes til Himlingøje-gravpladsen via odontologisk analyse.

Opbevaringssted: Sydsjællands Museum.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Rosetfibel af den sjællandske type.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Sydsjællands Museum Vordingborg
Slotsruinen 1
4760 Vordingborg
Danmark

Inventarnr.: 7021x357

Sb-nr.: 27

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: Præstø (Amt), Bårse (Herred), Udby (Sogn). Nr.: 050212

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1988

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Oprindelige mål: Hele fiblen måler 11,1 x 10,1 x 4,8 cm.

Tilstand: Bevaringstilstanden er særdeles god, og runerne står meget klart.


Litteraturhenvisning(er):


Stoklund, Marie 1995 Ulla Lund Hansen et alii (1995): Die Runen der römischen Kaiserzeit Himlingøje - Seeland - Europa Nordiske Fortidsminder. Serie B 13 p. 322-23; 317-346. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 13. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Rosetfibel
Læseretning
Skilletegn
Datidsendelse
Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 79

Dansk oversættelse:
Lamo skar.

English translation:
Lamo cut.

Transskription:
Lamo talgide

Translitteration:
lamo : | talgida

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På ydersiden af nåleholderen findes der omhyggeligt indridset ni gange et Y-lignende tegn bestående af en lodret streg med to parallelle vinkler.

Oversættelses- og sagkommentar:
"Lamo" kan opfattes som et tilnavn "den lamme", men det har været diskuteret om det er et mands- eller et kvindenavn. Der er formentlig tale om en *mestersignatur.

Læsningskommentar:
Tilstræbt rundet o-rune, ikke så høj som de øvrige runer.

Tolkningskommentar:
Transskiptionen talgide af talgida er usikker, jf. talgidai (Njy 48 Nøvling) og tawide ( Sj 62 Stenmagle, Mjy 86 Illerup), datidsendelsens -a : -ai : -e er omdiskuteret. Endelsen i Lamo er også omdiskuteret, se Peterson 2004:13 (med referencer).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 1 cm

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter.

Skriftordning: Højrevendt (talgida) og venstrevendt (lamo) mod midten af nåleholderen, adskilt af et fempunktsskilletegn.

Indskriftplacering:
På indersiden af nåleholderen i dennes længderetning.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: MS1995;322