Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 210)(indskriftid: 210)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skovlænge-sten

Fundomstændigheder:
Uklare oplysninger om det oprindelige fundsted, ifølge *Skonvig ca. 1627 lå den mellem Skovlænge og Gurreby i en stenbro ved en usigelig stor høj. Uvist om det er en brolagt vej eller en bro. Trods krav om indsendelse til København i 1652 lå/stod stenen stadig ved stenbroen i 1765 ifølge Søren *Abildgaard. Efter at have været flyttet til præstegården i Skovlænge kom den i 1894 til Maribo Museum, hvor den frem til efteråret 2014 var placeret udendørs.

Opbevaringssted: Står i forhallen på stiftsmuseet i Maribo.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Museum Lolland-Falster
Frisegade 40
4800 Nykøbing F.
Danmark

Sb-nr.: 1A og 1B

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk samt rune- og sprogtypologisk datering. Spiraler og dobbeltkontur.

Fundsted: Maribo (Amt), Lollands Sønder (Herred), Skovlænge (Sogn). Nr.: 070510

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 140 cm

Bredde: 106 cm

Oprindelige mål: Målene er ca.-mål.

Tilstand: God.


Litteraturhenvisning(er):


Løkkegaard Poulsen, Karen 1989 : Runesten på Lolland-Falster Lolland-Falsters Hisoriske Samfunds Årbog 1989 p. 65-86.


Stikord:


Abildgaard, Søren
Spiralornamentik
Thegn

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 9

Dansk oversættelse:
Astrad rejste denne sten efter Jyde, sin fader, en meget god *thegn.

English translation:
Ástráðr raised this stone in memory of Júti, his father, a very good þegn.

Transskription:
Āstrāðr rēsþi stēn þessi æftiR Iūta, faður sinn, harða gōðan þegn.

Translitteration:
: ąstarþr : rasþi : stin : þasi : | : ąftiR : iuta : faþur : | : sin : harþa : | : kuþan : þi|akn :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Spiral som afslutning af flere rammestreger og midt i ordet þi|akn i linje 4.

Læsningskommentar:
Rammelinjer og spiralornamentik hugget før runerne.

Tolkningskommentar:
I rejsernavnet er 'a' og 'r' ombyttet, enten som følge af metatese eller som en ristefejl. Om navneformen og udviklingen Ās- til Āst- henvises til Peterson (2007:32-33).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 15-21 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Parallelordning begyndende i stenens nederste venstre hjørne. Dobbelte rammestreger.

Indskriftplacering:
Indskriften står på stenens ene bredside, men risteren har undgået det meget ujævne område øverst til højre.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 213

DRM-nr.: III, 15