Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1049)(indskriftid: 1229)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skovsborg-brakteat

Alternativ titel: Randlev-brakteat

Fundomstændigheder:
De to stempel-identiske brakteater tilhører et depot, som skulle “for meget længe siden være funden ved Gravning i Marken paa et sted, hvor der saaes Rudera af en fordums Borg, hvis Navn skal have været Skovsborg.”. Indleveret 1820. De øvrige genstande omfatter seks D-brakteater, samt nogle nu forsvundne glas- og lerperler. (Jacobsen og Moltke 1942:506ff.).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: Der er tale om to stempel-identiske B-brakteater

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: CCXCIX

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Viborg (Amt), Lysgård (Herred), Levring (Sogn). Nr.: 130609

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1820

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: (CCXCIXa) 24mm; (CCXCIXb) 23mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 286ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 506. København

Indskrift(er):

DK nr.: MJy IK 165

Dansk oversættelse:
Stærkt degenereret indskrift. Muligvis ikke runer.

English translation:
Degenerated inscription.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteatens centrale figur er højrevendt og har en hævet højre arm, som muligvis holder et våben. Den venstre hånd holder om håndledet på den bagvedstående, ligeledes højrevendte figur, som bærer et spyd i den modsatte hånd. Overfor disse ses en venstrevendt figur, som bærer en ring i sin højre hånd. Den har klare menneskelige træk, men muligvis også et fugleagtigt, bl.a. kunne den venstre 'arm' ses som en vinge med fjer. Over de to højrevendte figurers hoveder ses en noget abstrakt gengivelse af en højrevendt fugl. Bagved og under den spydbærende figur ses to slangelignende former, som kunne være dyr, og under den centrale figur ses en sløjfe med en krog, formentlig en stiliseret fugl. Motivet har nære ikonografisk ligheder med Danmark 10, IK39, Gudme 1, IK51,3, fragmentet af Killerup 1, IK51,2, og en runeløs Faxe-brakteat, IK51,1. Vi kan ligeledes spore nære ligheder på den runeløse Danmark 9, IK40, der nærmest fremstår som en grov efterligning (Hauck et al. 1985:286).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Umiddelbart er der placeret indskrift tre steder, og alle tre nær motivet rand. Nederst til højre, under den venstrevendte, fugleagtige figur, er placeret fire tegn, som sandsynligvis er forvansket indskrift. Nederst til venstre, under den bagerste højrevendte figur, ses et z- og et u-agtigt tegn. Diametral modsat ses et v- og et u-agtigt tegn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR18