Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 410)(indskriftid: 9258)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Skrydstrup-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund fra en mergelgrube i 1841. Oprindeligt blev den fundet som to separate dele, som senere er blevet sammensat (Jacobsen og Moltke 1942:495).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8676

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Haderslev (Amt), Gram (Herred), Skrydstrup (Sogn). Nr.: 200208

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1876

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 52mm

Tilstand: God


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 495. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 288ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: SJy IK 166

Dansk oversættelse:
'Løg' 'øl'?

English translation:
'Leek' 'alu' (ale?).

Transskription:
LaukaR alu.

Translitteration:
lauka=R alu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en højrevendt mennsekeskikkelse med hævede arme, knejst hoved og et diadem med en nedadvendt krølle fortil og 'fuglehovedhale' bagtil. Krøllen fortil, genfinder vi på en enkelt anden brakteat, Overhornbæk 3, IK140, men modsat denne peger Overhornbæk 3-krøllen opad. Menneskeskikkelsen er omgivet af fem dyrfigurer: Svævende overfor, med dets næb rørende ved figurens hoved, ses en fugl. Under fuglen, vendt væk fra menneskefiguren ses, hvad formentlig er et rensdyr med et gevir. Igen under rensdyret, langs den nederste rand, er der placeret to højrevendte, sammensnoede slanger. Bag menneskeskikkelsen, muligvis bidende i dens venstre hånd, ses, hvad kunne være et uhyre med skarpe tænder; måske en ulv/hund/drage. Brakteaten tilhører ifølge IK motivkredsen, Han og ulven. Brakteaten bærer indskriften 'laukaR', et formel ord, vi genfinder på en række andre brakteater, se Års 2-brakteat, IK8. I form af de hævede arme ser IK en orant-gestus (bedestilling), som kunne give en motivmæssig forbindelse til Skåne 7, IK326, (Hauck et al. 1985:288ff.).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: 'alu' er venstrevendt, 'lauka=R' er højrevendt.

Indskriftplacering:
Den højrevendte indskrift er placeret ud for menneskefigurens mave og over 'rensdyrets' ryg. Den venstrevendte indskrift er placeret under 'rensdyrets hage langs motivets randen

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR 6

KJ nr.: 109