Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 615)(indskriftid: 615)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Slemminge-skraber

Alternativ titel: Fælleseje-skraber

Fundomstændigheder:
Fundet i en tørveæltemaskine, hvor den var blevet beskadiget. Runerne opdagedes først 1962.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Anden genstandstype.

Genstandstypekommentar: Genstanden er lavet af rensdyrtak.

Anvendelse: Sandsynligvis en kød- eller skindskraber. Det kan dog diskuteres, evt tekstilredskab/vævesværd.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C 27857

Sb-nr.: 37

Datering: 375/400-560/70

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Genstanden har fællestræk med de norske benknive fra ældre germansk jernalder. Rune- og sprog-formen tyder på en datering til enten yngre romersk eller ældre germansk jernalder.

Fundsted: Maribo (Amt), Musse (Herred), Slemminge (Sogn). Nr.: 070618

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1943/1962

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Tak.

Dimensioner: 21 cm

Bredde: 7 cm

Oprindelige mål: Bladet er knækket, så den fuldstændige bredde kendes ikke.

Tilstand: Runerne er godt bevaret.


Litteraturhenvisning(er):


Henrik Williams Lena Peterson, Svante Strandberg, Henrik Williams (2006): Runinskriften från Fælleseje: en urnordisk annons eller et personnamn? Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Namn och samhälle 17 p. 267-281. Uppsala universitet, Uppsala

Indskrift(er):

DK nr.: Syd 13

Dansk oversættelse:
Witro(?)/Witring(?)

English translation:
witring(?)/Witring(w)ar(?) Witro(?) Witring(?)

Transskription:
witring/Witring[(w)aR](?) Witro(?) Witring

Translitteration:
witrñ/witro/witri=ñ

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Der er formentlig tale om et personnavn.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Runehøjde: 0,7 - 1,2 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
I skaftets længderetning.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;93