Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 5)(indskriftid: 5)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Slesvig-dørbeslag†

Fundomstændigheder:
Første gang omtalt i Henrik Ranzaus "Cimbricae Chersonesi descriptio nova" forfattet 1597, men først udgivet 1739. Her står der, at indskriften befandt sig på døren til kapitelhuset ved Slesvig Domkirke. Omkring 1800 blev døren flyttet til domkirkens (tidligere) kanonikersakristi. Herfra forsvandt den omkring 1848 under en restaurering.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Dørbeslag.

Genstandstypekommentar: Indskriften bestod tilsyneladende af en række jernsøm islået en jernbeslået dør.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 1100-1500

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologi kan kun usikkert bestemmes ud fra afskriften. Som indskriften fremstår hos Rantzau har den næppe været ældre end ca. 1100. Den er snarest noget yngre.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), (Herred), Stadt Schleswig (Sogn). Nr.: Schl 5

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1597

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Jern.

Tilstand: Gået tabt.


Stikord:


Mesterformel
Talende indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: SlB 2

Dansk oversættelse:
Evli lavede mig.

English translation:
Efli made me.

Transskription:
Æfli me [f]ecit.

Translitteration:
[æfli me -ecit]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Mesteren har skrevet sit danske navn ind i en *mesterformel på latin (formuleret som en *talende indskrift).

Læsningskommentar:
Allerede da Henrik Rantzau dokumenterede indskriften manglede en rune.

Tolkningskommentar:
f-runen kan sikkert restitueres.

Særlige tegn: I følge tegningen var c-runen langstavet. Der er brugt stungne i-runer (e).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: Enrettet linje.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 5 †